post-image

Tìm hiểu về CSRF Protection

Thiết kế web bạn có từng quan tâm đến bảo mật website của mình hay chưa? Bạn đang lập trình dự án bằng Laravel vậy bạn cóp tự hỏi bảo mật laravel bằng cách nào không? Bài viết này tôi

post-image

Mail

Laravel cung cấp API rất đơn giản thông qua thư viện với drivers SMTP, Mailgun, SparkPost, Amazon SES, hàm mail của PHP, và sendmail, cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu gửi mail qua dịch vụ mail local

post-image

Tìm hiểu về queues (Phần 2)

Tìm hiểu về queues trong thiết kế lập trình web sử dụng laravel phần 2 này sẽ nói về các queues  khác mà ở bài 1 chưa đề cập, xem bài 1 tại đây: Tìm hiểu về