post image

Traits in PHP and Laravel

Trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là Trait? Nó làm việc như thế nào? Nó khác Abstract Class và Interface ra sao? Tại sao chúng ta nên dùng, đồng thời đưa ra

post image

Laravel and PHP Magic Methods

Theo kết quả survey của trang sitepoint.com, Laravel vượt trội hoàn toàn so với các Framework khác của PHP về sự phổ biến. Nên nhớ rằng Laravel là một framework mới, rất mới so với Zend

post image

20 Laravel Eloquent Tips and Tricks

Lời nói đầu Xin chào mọi người.Đầu tiên mình cảm ơn các bạn đang đọc bài chia sẻ của mình,và mình tin là những bạn đang đọc bài viết này đều là những bạn đang

post image

Tìm hiểu Authorization trong Laravel

Xin chào anh em , gặp lại anh em trong series Laravel và những điều thú vị lần này, mình sẽ chia sẻ phần kiến thức Authorization. Như các bạn biết đấy, ở bài trước mình cũng đã

post image

Những khái niệm cơ bản trong Laravel

Giới thiệu Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu tóm tắt nhất về những khái niệm cơ bản trong Laravel. Nội dung chính bao gồm: Middleware CSRF Token Localization Authentication với Authorization Helpers Eloquent

post image

Đa ngôn ngữ (i18n)trong Laravel

Các website ngày nay muốn tiếp cận với nhiều loại khách hàng thì đều cần phải sử dụng đa ngôn ngữ (i18n). Với những ai sử dụng Laravel cho việc phát triển website thì vấn

post image

File generator command

1. Mở đầu Chắc hẳn khi học và làm việc với Laravel chúng ta đều đã nghe và sử dụng đến artisan console mà Laravel cung cấp cho chúng ta để thực thi một công việc thông