[Bài tập] Áp dụng cơ chế bảo mật bằng password cho ứng dụng Task Management

Bảo mật

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cơ chế đăng nhập bằng password mặc định của laravel

Miêu tả

Ở những bài trước chúng ta đã hoàn thành ứng dụng ứng dụng Task Management.Ở bài này chúng ta luyện tập sử dụng cơ chế đăng nhâp của Laravel. Khi đó chỉ sau khi đăng nhập thành công mới thực hiện được việc quản lý Task

Hướng dẫn

Bước 1: Khởi chạy module “auth” mặc định được cung cấp bởi laravel trong ứng dụng Task Management

Bước 2: Xắp xếp lại các route tương ứng

Bước 3: Chạy và quan sát.

  • Gọi đến đường dẫn bất kỳ khi đã đăng nhập.
  • Gọi đến đường dẫn bất kỳ khi đã đăng xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.