[Bài tập] Tích hợp Security cho ứng dụng Blog

Bảo mật

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

 Luyện tập tích hợp Laravel Security vào trong ứng dụng Blog

Mô tả 

Trong phần này, chúng ta sẽ tích hợp Laravel Security vào trong ứng dụng Blog đã phát triển ở các bài trước.

Ứng dụng chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập được phép viết bài blog.

Người dùng không đăng nhập chỉ được phép xem các bài viết.

Hướng dẫn

Bước 1: Sử dụng câu lệnh php artisan make:auth để Laravel tự động tạo các route, controller, middleware cho chức năng security.

Bước 2: Trong file web.php Laravel sẽ tự động sinh ra Auth::route() chứa tất cả các route cho chức năng đăng nhập, đăng xuất, và route dẫn đến trang chủ home do Laravel Security tự động tạo cho người dùng khi đang nhập thành công.

Ở bước này chúng ta sẽ sử dụng middleware auth của Laravel Security để điều hướng các route. Với người dùng đăng nhập mới được tạo bài viết vì vậy 2 route tạo bài viết sẽ cần đi qua middleware auth. Học viên sẽ bố trí lại các route trong web để thỏa mãn các yêu cầu.

Mã nguồn tham khảo:https://github.com/codegym-vn/laravel-blog-i18n.git

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.