[Bài tập] Tạo ứng dụng Blog bao gồm kiểm thử

Kiểm thử

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập viết mã theo mô hình TDD.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập kiểm thư thông qua việc viết một ứng dụng Blog.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo ứng dụng mới.

Bước 2: Hiển thị được danh sách Blog.

Bước 3: Hiển thị được form tạo Blog.

Bước 4: Tạo được một Blog mới.

Bước 5: Xác định các test case cho phương thức create ở trong file tests.

Mã nguồn tham khảo:https://github.com/codegym-vn/laravel-blog-testing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.