[Bài tập] Unit Test

Kiểm thử

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập viết Unit Test cho ứng dụng PHP.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ triển khai Unit Test cho bài toán Kata Bowling. Mô tả về Kata này được đặt tại: https://codegym.vn/blog/kata-bowling/

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích và đưa ra các test case

Bước 2: Viết test và mã nguồn lần lượt theo các test case đã có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.