[Thực hành] Thực thi Unit Tests

Kiểm thử

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập thao tác thực thi các Unit Test, quan sát kết quả test.

Mô tả

Trong phần này chúng ta sẽ triển khai bài tập FizzBuzz với các Test case có trước. Mô tả của bài toán FizzBuzz ở đây: https://codegym.vn/blog/kata-fizzbuzz/

Hướng dẫn

Bước 1: Sao chép dự án có sẵn về

Dự án có sẵn đã được chuẩn bị tại địa chỉ: https://github.com/codegym-vn/fizz_buzz_prepared

Bước 2: Chạy lệnh phpunit và quan sát kết quả

$ phpunit

Trong dự án có sẵn 5 test case, do vậy khi chạy lệnh phpunit thì tất cả 5 test case đều fail.

Bước 3:Chỉnh sửa mã nguồn

Tìm hiểu các test case có sẵn để lần lượt viết mã nguồn nhằm vượt qua được các test case

Lặp lại cho đến khi nào tất cả các test case đều đã vượt qua được

Leave a Reply

Your email address will not be published.