[Bài đọc] Sử dụng blade template

Giới thiệu Blade rất đơn giản nhưng lại là một templating engine đầy mạnh mẽ của Laravel. Không giống những templating engine của PHP, Blade không giới hạn sử dụng mã PHP thuần trong view.

[Bài đọc] View cơ bản

View là gì? View là bộ phận chứa mã HTML trả về cho người dùng. View giúp tách phần điều khiển và logic ra khỏi giao diện của ứng dụng. Tất cả các view đều

[Bài tập] Máy tính cá nhân

Mục tiêu Luyện tập sử dụng Controller trong Laravel Mô tả Tạo một ứng dụng máy tính đơn giản để thực hiện các phép tính đơn giản. Ứng dụng sẽ có giao diện như sau: