post-image

[Bài tập] Tạo trang con cho ứng dụng Task Management – P2

Laravel cơ bản

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng routing trong Laravel

Nội dung

Tạo các trang con cho ứng dụng Task Management.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo các Controller cần thiết cho các chức năng quản lý

Bước 2: Tạo các view cho các trang quản lý. Dữ liệu được fix cứng dưới dạng HTML.

Bước 3: Tạo các route tương ứng với từng chức năng quản lý.

Hướng dẫn nộp bài

– Up bài lên Github

– Paste link vào phần nộp bài và nhấn submit

Lưu ý: Ứng dụng Task Manager sẽ được tiếp tục phát triển trong các bài sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.