post-image

Tìm hiểu về queues (Phần 1)

Laravel queues cung cấp một API thống nhất trên nhiều loại queue backend khác nhau, như Beanstalk, Amazon SQS, Redis, hoặc ngay cả cở sở dữ liệu quan hệ. Queues cho phép bạn hoãn lại

post-image

Tìm hiểu về Middleware

Nếu ai làm lập trình, thiết kế website bằng laravel thì chắc là đã nghe qua về Middleware rồi chứ nhỉ. Middleware cung cấp một giải pháp khá tiện ích cho việc filtering HTTP các requests trong ứng

post-image

Events

Tìm hiểu về Events trong laravel cùng xem qua các Event (sự kiện) của Laravel cung cấp việc thực hiện observer 1 cách đơn giản. Cho phép bạn đăng ký và lắng nghe các event

post-image

Mutators trong laravel là gì

Hôm nay chúng ta cùng với các bạn tìm hiểu về Mutators để áp dụng vào trong thiết kế website nhé! Giới thiệu về Accessors và mutators Accessors và mutators cho phép bạn định dạng các giá trị attribute của Eloquent khi bạn

post-image

Template Pattern trong Laravel

Mẫu Template method định nghĩa một bộ khung của một thuật toán trong một chức năng, chuyển giao việc thực hiện nó cho các lớp con. Mẫu Template Method cho phép lớp con định nghĩa

post-image

Singleton Pattern trong Laravel

Singleton Pattern là một mẫu thiết kế (design pattern) được sử dụng để bảo đảm rằng mỗi một lớp (class) chỉ có được một thể hiện (instance) duy nhất và mọi tương tác đều thông qua

post-image

Tìm hiểu Elasticsearch với laravel

Giới thiệu về Elasticsearch trong php Nếu bạn chưa đọc bài viết Elascticsearch co ban thì bạn có thể đọc lại nó để hiểu hơn về ElasticSearch là gì bạn nhé. Về cơ bản: Elasticsearch là

post-image

Tìm hiểu về ElascticSearch

ElascticSearch là gì? ElasticSearch là một cổ máy giúp giải quyết việc tìm kiếm là công cụ phân tích và tìm kiếm phân tán, có khả năng giải quyết một số lượng lớn các trường

post-image

Task Scheduling trong laravel

Hôm nay mình sẽ tổng hợp và giới thiệu cho các bạn một bài khá hay về 1 tính năng của Laravel. Đó là Task Scheduling (Lập lịch làm việc) có thể áp dụng vào việc thiết kế