post-image

Là framework? Hay là library?

Hôm nay mình nghe bài nói chuyện giữa anh Kyle Simpson (tác giả You Don’t Know JS) và Jeff từ Software Engineering Daily [1]  Nếu các bạn đang hỏi là: Ơ, tự nhiên lòi đâu ra cái vụ nghe

post-image

Câu chuyện trước khi PHP có composer

Chào các bạn, Ngày nay khi làm việc với các PHP framework như laravel, hay với các dự án sử dụng nodejs, chúng ta thường tích hợp thư viện bên thứ 3 thông qua composer, npm hoặc

post-image

Xây dựng nội dung trang HTML

Nội dung là phần quan trọng nhất của trang HTML, đây chính là phần người dùng có thể đọc được khi xem các trang web trên trình duyệt. Trong nội dung trang HTML có thể

post-image

Top 3 Laravel CMS được đánh giá cao

Hiện tại, Laravel là PHP Framework được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới vì những ưu điểm vượt trội tận dụng các kỹ thuật Design Pattern, các công nghệ mới nhất của PHP