post-image

Khái niệm Lambda và Closure trong PHP

Trong quá trình làm quen với các framework PHP như Laravel, Symfony… chúng ta rất hay gặp các khái niệm Lambda, Closure, chúng đều là những tính năng mới cho phép tái cấu trúc mã

post-image

Callback trong PHP là gì?

Callback là gì? Callback là khái niệm một hàm được truyền vào một hàm khác như một tham số để nó có thể được thực hiện trước hoặc sau một sự kiện hoặc một thay