post-image

JasperReport là gì?

Các lập trình viên gạo cội chắc không lạ gì với JasperReport, nhưng với một số người mới JasperReport có thể là một khái niệm rất mới. Vậy JasperReport là gì? nó được ứng dụng

post-image

Laravel, bạn đã viết đúng?

Qua nhiều lần khảo sát cũng như trao đổi với nhiều bạn làm về Laravel mình nhận thấy đa phần các bạn đều viết sai cách. Sai ở đây mình không nói về Logic mà