[Bài tập] Tích hợp RESTful cho ứng dụng Blog

RESTful

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập tạo RESTful API.

Nội dung

Trong phần này, chúng ta sẽ bổ sung các RESTful API cho các tính năng sau của ứng dụng Blog.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo ApiPostController

Tạo các phương thức của ApiPostController sẽ trả về dữ liệu dưới dạng JSON nếu có và đi kèm theo là các status code.

Bước 2: Tạo route api

Trong Laravel các route api sẽ được viết trong app/routes/api.php. Tạo các route gọi đến các action tương ứng

Bước 3: Testing

Dùng PostMan để test các api vừa tạo.

Tổng kết

Qua bài này chúng ta đã luyện tập sử dụng RESTful APIMã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/laravel-blog-restful-api

Leave a Reply

Your email address will not be published.