post-image

Cài đặt Laravel nhanh cho hệ điều hành Windows

Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cài đặt nhanh môi trường Laravel dùng xuyên suốt cho toàn bộ các ví dụ trên allaravel.com. Việc lựa chọn môi trường Windows do đa phần khi phát triển tại Việt Nam máy tính thường cài đặt hệ điều hành Windows.

Bước 1: Cài đặt gói phần mềm XAMPP bao gồm webserver Apache, PHP, MySQL (hiện tại là MariaDB)

Tải gói phần mềm XAMPP tại Apache Friends cài đặt lên máy tính, khi cài xong nó sẽ có biểu tượng trong system tray, click đúp vào sẽ xuất hiện XAMPP Control Panel, click vào Start để chạy Apache MySQL như hình dưới:

XAMPP Control Panel

Ok, bạn mở trình duyệt và kiểm tra đường dẫn http://localhost nếu chạy ra giao diện như hình dưới đây là mọi thứ đã ổn.

Màn hình mặc định XAMPP

Bước 2: Cài đặt Composer

Để hiểu hơn về Composer bạn tham khảo bài viết Composer là gì và Hướng dẫn sử dụng Composer cơ bản. Tải bộ cài Composer về cài đặt trên máy tính. Sau khi cài đặt xong, kiểm tra xem việc cài đặt đã ok chưa: mở màn hình command line của Windows gõ composer nếu xuất hiện như hình dưới đây là đã cài đặt xong.

Màn hình Composer

Bước 3: Cài đặt Laravel và tạo một project laravel-test

Trong cửa sổ command line ở bước 2, chuyển về thư mục xampp/htdocs là thư mục mặc định chứa mã nguồn các website của Apache thực hiện lệnh cài đặt Laravel và tạo project laravel-test

composer create-project laravel/laravel laravel-test

Kết quả như màn hình dưới đây

Cài đặt Laravel và tạo project laravel-test

Sau khi cài xong, mở trình duyệt chạy http://localhost/laravel-test/public sẽ là màn hình trang chủ của project laravel-test

Trang chủ dự án laravel-test

Sở dĩ có phải vào thư mục public vì trong Laravel các yêu cầu đều được gửi đến index.php nằm trong thư mục public của dự án. Đến đây là bạn đã có một project laravel-test để thực hiện các ví dụ xuyên suốt toàn bộ website allaravel.com. Tuy nhiên trông đường dẫn hơi loằng ngoằng, chúng ta sẽ thực hiện thêm một vài bước để thiết lập cho đường dẫn về thành http://laravel.dev thôi nhé.

Bước 4 (Tùy chọn): Thêm tên miền ảo cho cho localhost

Mở thư mục C:\Windows\system32\drivers\etc\ và phân quyền cho file host, click chuột phải chọn Properties

Phần quyền cho file hosts trên Windows

Trong cửa sổ hosts Properties chọn Security, trong phần Group or user names chọn group Users, click vào Edit. Cửa sổ mới Permissions for hosts xuất hiện, trong Group or user names chọn tiếp group Users, bổ sung quyền Full control cho group này, click OK là xong.

Phân quyền cho file hosts trên Windows 2

Sau khi đã phân quyền xong, mở file hosts bằng bất kỳ trình sửa đổi text nào như Notepad, Sublime Text… và thêm vào nội dung như dưới đây

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 laravel.dev
Code language: PHP (php)

Ok, vậy là khi gõ vào laravel-test máy tính sẽ phân giải ra địa chỉ 127.0.0.1 là địa chỉ cục bộ của máy tính. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình file tạo host ảo (virtual host) trên apache để trỏ đến thư mục xampp/htdocs/laravel-test/public nữa là xong. Mở file httpd-vhosts.conf nằm trong thư mục xampp/apache/conf/extra/ (đường dẫn ở đây không đưa ra ổ đĩa vì khi cài đặt XAMPP có thể bạn chọn thư mục cài đặt khác nhau, nếu để mặc định đường dẫn sẽ là C:/xampp/apache/conf/extra/). Thêm đoạn code này vào cuối file và save lại

<VirtualHost *:80> DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/laravel-test/public" ServerName laravel.dev </VirtualHost>
Code language: HTML, XML (xml)

Mở XAMPP Control Panel ở bước 1, khởi động lại Apache (Click vào Stop sau đó click vào Start). Ok, giờ bạn mở trình duyệt lên và gõ vào địa chỉ http://laravel.dev sẽ ra trang chủ của dự án laravel-test.

Trang chủ dự án Laravel test sau khi tạo host ảo laravel.dev

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Nguồn tham khảo: allaravel

Leave a Reply

Your email address will not be published.