Mô hình MVC

Tổng quan

1. Mô hình MVC

MVC là chữ viết tắt của Model – View – Controller, đây là một mô hình giúp cho việc phát triển phần mềm được trở nên gọn gàng và dễ dàng hơn. Mô hình này được dùng khá rộng rãi và đặc biệt là trong các ngôn ngữ lập trình web. Trong PHP hiện tại có khá nhiều Framework và hầu hết tất cả đều xây dựng dựa trên mô hình MVC.

Trong mô hình này:

  • Model: có nhiệm vụ thao tác với cơ sở dữ liệu, nghĩa là nó sẽ chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu và Controller sẽ thông qua các hàm, phương thức đó để lấy dữ liệu rồi gửi qua View
  • View: có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn gọi là thành phần giao diện.
  • Controller: đóng vài trò trung gian giữa Model và View. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ phía client sau đó xử lý các yêu cầu, tải Model tương ứng và gửi dữ liệu qua View tương ứng rồi trả kết quả về cho client

Để rõ ràng hơn thì bạn xem hình dưới đây:

mo-hinh-mvc-trong-php.png

Nhìn vào mô hình này các bạn thấy giữa Model và View không hề có mối liên hệ mà nó sẽ thông qua Controller để giao tiếp với nhau.

2. Ưu điểm và nhược điểm mô hình MVC

Bây giờ mình liệt kê một số ưu điểm và nhược điểm của mô hình MVC nhé.

Ưu điểm:

  • Hệ thống phân ra từng phần nên dễ dáng phát triển
  • Chia thành nhiều modun nhỏ nên nhiều người có thể làm chung dự án
  • Vấn đề bảo trì ứng dụng cũng tương đối, dễ nâng cấp
  • Dễ dàng debug trong quá trình xây dựng

Nhược điểm:

  • Hệ thống có thể chạy chậm hơn PHP thuần một chút ít, tuy nhiên nó ko phải là vấn đề với các hệ thống mạnh mẽ như ngày nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.