Tổng quan về Laravel Framework

Tổng quan

Laravel là một PHP framework tốt nhất thời điểm hiện tại cho quá trình xây dựng ứng dụng web. Nó đi kèm với các bộ công cụ mạnh mẽ và cung cấp kiến trúc ứng dụng. Hơn nữa, nó bao gồm các đặc điểm mạnh khác nhau của các công nghệ như ASP.NET MVC, CodeIgniter, Ruby on Rails, …. Laravel là một framework mã nguồn mở và miễn phí. Nó tạo điều kiện cho các nhà phát triển tiết kiệm thời gian và giúp giảm suy nghĩ và lập kế hoạch để phát triển toàn bộ trang web từ đầu.

Cùng với đó, bảo mật của ứng dụng cũng được Laravel rất quan tâm. Do đó tất cả các tính năng của nó có thể thúc đẩy tốc độ phát triển web cho bạn. Nếu bất cứ ai quen thuộc với những điều cơ bản của PHP cùng với một số kịch bản PHP trung gian, thì Laravel có thể tạo ra công việc của bạn hiệu quả hơn.

Phiên bản hiện tại của Laravel là 7.0, đây là phiên bản ổn định, được phát hành vào ngày 3 tháng 3 năm 2020. Và bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra kho lưu trữ GitHub mã nguồn mở của nó từ liên kết này bên dưới:

https://github.com/laravel/laravel

Một số sự thật về Laravel

 • Taylor Otwell đã phát triển Laravel vào tháng 7 năm 2011 và nó đã được phát hành hơn năm năm sau khi phát hành Codeigniter.
 • Laravel là một framework viết bằng PHP như Codeigniter.
 • Laravel là một framework  PHP mã nguồn mở.
 • Laravel tuân theo mô hình kiến trúc MVC.
 • Laravel là một trong những framework PHP phổ biến nhất.

Các tính năng nổi bật của Laravel

 • Routing controllers
 • Configuration management
 • Testability
 • Authentication and authorization
 • Modularity
 • ORM (Object Relational Mapper) features
 • Provides template engine
 • Building schemas
 • E-mailing facilities

Leave a Reply

Your email address will not be published.