[Thực hành] Custom Validation

Mục tiêu  Luyện tập validate các trường dữ liệu trong form. Mô tả  Trong phần này chúng ta sẽ phát triển chức năng cho phép validate thông tin của người dùng. Chức năng này cho

[Thực hành] Validation form đăng ký

Mục tiêu Hiểu được cơ chế Validation thông qua Request Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập sử dụng cơ chế Validation thông qua Request. Hướng dẫn Bước 1: Tạo ứng dụng

[Bài đọc] Form Request Validation

Tạo Form Requests Với những trường hợp validation phức tạp, bạn có thể tạo một “form request”. Form requests là tùy chỉnh class request chứa logic validation. Để tạo class form request, sử dụng lệnh make:request Artisan

[Bài đọc] Bắt đầu nhanh validation

Laravel cung cấp một vài cách tiếp cận để validate dữ liệu đến ứng dụng của bạn. Mặc định, class base controller của Laravel sử dụng ValidatesRequests trait cung cấp phương thức khá thuận tiện